top of page

lucrari reprezentative

Consal Trade, garanţia calităţii lucrărilor pe care le execută prin utilajele performante din dotare, prin profesionalismul şi seriozitatea formațiilor de lucru.

Reparații Dig - Constanța și Midia

Actualizată în: 30 mar. 2022
Beneficiar: Compania Națională "Administrativă Porturilor Maritime” SA Constanța Obiectiv proiect: Lucrări de Reparații Diguri Data începerii lucrărilor: 14.11.2018 Durata: 60 luni

Materialele, echipamentele și calificările forței de muncă, necesare executiei lucrărilor, vor fi în conformitate cu legislația română și normele europene aplicabile sau cu alte standarde ce vor fi supuse aprobării de către Inginer. Măsuratorile topo-batimetrice vor fi utilizate pentru a verifica și demonstra că nivelele și dimensiunile lucrărilor se incadrează în toleranțele definite pentru lucrările proiectate. Pentru a asigura o masurătoare adecvată a lucrărilor, vom folosi urmatoarele metode de măsurare definite în acest capitol:
- Metoda de măsurare sub nivelul apei (batimetria)
- Metoda de măsurare deasupra nivelului apei (topografia)


Tehnica de efectuare a măsuratorilor va fi adaptată secțiunilor ce urmează a fi măsurate, respectiv piatră, blocuri de beton, stabilopozi sau fundul marii.

Tehnologia de execuție:
Lucrările de execuție se vor realiza atât de pe uscat cât și pe mare. Lucrările de reparații care se execută de pe uscat se realizează cu ajutorul macaralei pe șenila montata pe coronamentul digului care poate monta stabilopozi și blocuri de piatră până la distanțe de 20m.

Blocurile de piatră necesare și piatră brută necesare completării mantalelor vor fi transportate până la locul de punere cu autobasculante.
108 afișări

Postări conexe

bottom of page