top of page

lucrari reprezentative

Consal Trade, garanţia calităţii lucrărilor pe care le execută prin utilajele performante din dotare, prin profesionalismul şi seriozitatea formațiilor de lucru.

Platformă Logistică în Portul Constanța Sud

Actualizată în: 29 mar. 2022


Beneficiar: SC PROPERTY DEVELOPEMENT SRL Obiectiv proiect: Lucrări de Extindere la Platforma Logistică pentru Depozitare/Operare Containere Data începerii lucrărilor: 19.04.2016 Durata: 5 luni

Lucrare executată în cadrul contractului 99/2016 încheiat între SC PROPERTY DEVELOPEMENT SRL în calitate de investitor și SC CONSAL TRADE SRL, executant pentru lucrările de extindere la platforma logistică pentru depozitarea/operarea containere amplasată în Port Constanța Sector Sud - Incintă I, pe suprafața de 32.191 m².Constând în :
- lucrări de fundații la platforma de trafic ușor și trafic greu și suprastructura la platforma aferentă
- procurarea și așternerea de geotextil, geogrilă, strat de balast și strat de piatră spartă în conformitate cu documentația tehnică
- deviz lucrări și anexe la contract


55 afișări

Postări conexe

bottom of page