top of page

lucrari reprezentative

Consal Trade, garanţia calităţii lucrărilor pe care le execută prin utilajele performante din dotare, prin profesionalismul şi seriozitatea formațiilor de lucru.

Obiectiv 1 - Dragaje

Actualizată în: 29 mar. 2022Beneficiar: Compania Națională "Administrativă Porturilor Maritime” SA Constanța Obiectiv proiect: Modernizarea infrastructurii Portuare Data începerii lucrărilor: 28.08.2021 Durata: 4 luni
Investiția „Modernizarea Infrastructurii Portuare Prin Asigurarea Cresterii Adâncimilor Șenalelor, Bazinelor și a Sigurantei Navigatiei în Portul Constanța” care urmează a se realiza, cuprinde două categorii de lucrări, si a fost imparțită în două obiective:
Obiectivul 1 – Dragaje
Obiectivul 2 – Lucrări Aferente Cheurilor Din Portul De Lucru

Pe baza informațiilor existente și a investigațiilor suplimentare de teren efectuate în cadrul Studiului de fezabilitate, s-a constatat că există numeroase zone în care adâncimea șenalelor și bazinelor este mai mică decât cea proiectată, precum și față de cota de fundare a cheurilor. La momentul execuției lucrărilor, dragajele clasice (draga cu cupe) nu au putut continua din cauza terenului dur, stâncos (zonele ce necesitau derocare și apoi dragaj) .
În prezent există tehnologii moderne care permit efectuarea dragajelor, iar acesta este unul din obiectivele investiției.
Aceste zone, în care adâncimile sunt mai mici decât adâncimile proiectate, pun în pericol siguranța navelor care circulă.


În zona Portului de Lucru (Danele PL1 – PL8), asigurarea accesului unor nave de capacitate mai mare necesită și executarea unor lucrări pentru adâncirea cotei bazinului și șenalului de acces și lucrări de protecție a cheurilor.În cadrul prezentului proiect, se propune proiectarea, execuția, finalizarea și recepția lucrărilor, în scopul atingerii urmatoarelor obiective:
- Reducerea costurilor de transport pentru mărfuri, prin asigurarea accesului și operării unor nave cu o capacitate superioară care asigură realizarea unor economii de escală
- Creșterea gradului de siguranță a operațiunilor în incinta Portului Constanța
- Incurajarea utilizării transportului maritim, ca mod de transport mai economic și mai prietenos cu mediul (în raport cu transportul rutier)
- Creșterea gradului de atractivitate a Portului Constanța


Elaboratorul Studiului de fezabilitate a analizat posibilitățiile de creștere a adâncimii șenalelor și bazinelor din următoarele perspective:
- Infrastructura existentă
- Tendințele inregistrate în cererea de transport

În ceea ce privește infrastructura existentă, elaboratorul studiului a analizat caracteristicile cheurilor existente și a identificat o serie de zone portuare în care cota de fundare a cheurilor ar permite sau ar facilita accesul unor nave mai mari dacă, prin lucrări de dragare, ar crește adâncimea șenalelor și a bazinelor.
135 afișări

Postări conexe

bottom of page