top of page

lucrari reprezentative

Consal Trade, garanţia calităţii lucrărilor pe care le execută prin utilajele performante din dotare, prin profesionalismul şi seriozitatea formațiilor de lucru.

Obiectiv 2 - Lucrări Aferente Cheurilor Din Portul De Lucru

Actualizată în: 29 mar. 2022Beneficiar: Compania Națională "Administrativă Porturilor Maritime” SA Constanța Obiectiv proiect: Modernizarea infrastructurii Portuare Data începerii lucrărilor: 14.04.2020 Durata: 15 luni

Investiția „Modernizarea Infrastructurii Portuare Prin Asigurarea Cresterii Adâncimilor Șenalelor, Bazinelor și a Sigurantei Navigatiei în Portul Constanța” care urmează a se realiza, cuprinde două categorii de lucrări, si a fost imparțită în două obiective:
Obiectivul 1 – Dragaje
Obiectivul 2 – Lucrări Aferente Cheurilor Din Portul De Lucru


Amplasamentul lucrării se desfășoară în Județul Constanța, Municipiul Constanța. Port Constanța Sud.
Portul Constanța este cel mai mare port din bazinul Mării Negre și unul din cele mai importante din Europa.Portul Constanța este împărțit de debușarea Canalului Dunăre-Marea Neagră în 2 (două) mari zone, respectiv zona de Nord denumită generic Portul Constanța Nord și zona de Sud denumită generic Portul Constanța Sud. În zona de Nord-Vest a portului Constanța Sud este amplasat Portul de Lucru.Piloții cu diametrul mare sunt de 2 (două) tipuri (lungimi), un tip de piloți realizați între cotele – 15,0 m și – 6,50 m (L=8,50 m) denumiți piloți scurți și alt tip de piloți realizați intre cotele – 15,0 mMN și +0,50 mMN denumiți în continuare piloți de rezemare (sprijin).
Între cotele – 10,0 m și – 6,50 m (piloți scurți) respectiv între cote – 10,0 m și 0,50 m (piloți de rezemare) piloții vor fi protejați cu o cămășuială din țeavă metalică sudată elicoidal cu diametrul exterior de 1016 mm și grosimea peretelui de 9,5 mm.Grinda parament se va executa utilizând în general cofraje prefabricate din beton armat autoportante, dar și cofraje speciale în dreptul rosturilor dintre tronsoanele de grindă parament, cofraje pierdute între paramentul cheului existent și cofrajul prefabricat din beton armat.
Cofrajele clasice se vor utiliza pe fața dinspre apă a grinzii parament pentru etapa a II-a de turnare și în dreptul piloților de rezemare în etapa I de betonare.


Aceste cofraje vor fi inglobate în structura grinzii parament.
După minim 7 (șapte) zile de la turnarea betonului aferent etapei I de execuție se prelucrează suprafața orizontală a acestuia pentru execuția etapei a II-a de betonare. Prelucrarea se va face prin buciardare și suflare cu jet de apa și aer sub presiune.

Se montează armătura necesară execuției etapi a II-a și se pregătește cofrajul pentru turnare beon.


Se toarnă și vibrează betonul aferent etapei a II-a de execuție a grinzii parament.
Betonarea se va face ținând cont seama de grosimea stratului din această etapă de betonare și prescripțiile Caietului de Sarcini.
Imediat după turnare, betonul se finisează.
După minim 72 ore de la terminarea betonării se pot demonta cofrajele de la fața grinzii. Aceste nu trebuie să prezinte segregări, alveole, fisuri, știrburi etc.


Amortizorii de acostare vor fii cilindri din cauciuc cu diametrul exterior de 460 mm, diametrul interior de 230 mm și lungimi de 4,0 m și 2,0 m conform detaliilor din proiect. Aceștia vor fi echipați cu lanț, șaibe din cauciuc, chei de tachelaj etc.
Asamblarea unui amortizor din cauciuc se realizează introducând prima dată lanțul prin interiorul amortizolui, apoi la capete se montează șaibele din cauciuc, șaibele metalice și cheile de 6,5 tone pentru asigurare respectiv blocare șaibe.
Montarea amortizolui din cauciuc se montează cu macaraua prin fixarea lui cu ajutorul cheilor de tachelaj de 13,5 tone de ancorele de care au fost prinse.
În Obiectivul nr.1 – Dragajele au fost incluse și lucrările de dragaj necesare adâncirii bazinului Portului de Lucru mai puțin o fâșie adiacentă cheului de min 7,0 m lățime, măsurată la cota – 7,0 mMN.
Această “fâșie” trebuie menținută până la finalizarea Lucrărilor aferente cheurilor din Portul de Lucru care fac subiectul obiectivului 2 și în consecință au fost incluse în cadrul proiectului acestui obiectiv.
Dragajul va fi executat cu atenție astfel încât grefierul sau echipamentul de “săpat” să nu “izbească” “peretele” din piloți care constituie subzidirea.

După execuția dragajului, Antreprenorul va efectua o ridicare biametrică a zonei dragate.

234 afișări

Postări conexe

bottom of page