top of page

lucrari reprezentative

Consal Trade, garanţia calităţii lucrărilor pe care le execută prin utilajele performante din dotare, prin profesionalismul şi seriozitatea formațiilor de lucru.

Modernizare Trecere la Nivel Stație CF Constanța, km 226 și km236

Actualizată în: 29 mar. 2022
Beneficiar: CFR SA - Sucursala Regionala CF Constanța Obiectiv proiect: Lucrări de Modernizare a Trecerii la Nivel cu Calea Ferată Data începerii lucrărilor: 09.09.2017 Durata: 3 luni

Societatea Consal Trade SRL anunță demararea lucrărilor de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată situată la intersectia străzii Caraiman cu linia CF Constanța – Mangalia.
În acest fel, se va închide accesul rutier din șoseaua Mangaliei spre bulevardul Aurel Vlaciu și retur, prin strada Caraiman. Restricțiile vor avea valabilitate în perioada 12 septembrie – 18 octombrie.

Ruta ocolitoare, inclusiv pentru traficul greu, va fi urmatoarea:
- strada Caraiman (stânga pe șoseaua Mangaliei) > Bulevardul 1 Mai (viraj dreapta către bulevardul Aurel Vlaicu,la Dorally Mall) > Bulevardul Aurel Vlaicu (giratoriu strada Caraiman), respectiv retur, acelasi traseu

Zona va fi semnalizată corespunzător, conform normelor metodologice MI-MT nr. 112/411 din octombrie 2000.


CFR SA – Sucursala Regională CF Constanța a obținut, pe data de 31 mai, de la Primaria Constanța, Certificatul de urbanism nr. 649 pentru modernizarea trecerii la nivel stație CF Constanța, situată pe strada Caraiman, linia CF 813, km 226+236. Contractul „Modernizare Trecere la Nivel Stația CF Constanta, km 226+236“ a fost scos la licitație, în luna martie 2017.

Lucrarea se face pe liniile căii ferate existente, în locul trecerii la nivel cu dale de beton, improprii pentru circulatia auto în depline condiții de siguranță, la vitezele și sarcinile de pe aceste treceri la nivel. Lucrarea se avizează de catre CNCF CFR SA conform Ordinului CNCF CFR SA nr. 10.1/364/2001, completat cu ordinele 1/1337/2001, 1/4553/2004 și 1/8/94/2008, precum și de către AFER, conform Ord. MT 290/2000, Anexa 4 cap. II art.7 pct. 2.


Documentația de execuție a lucrărilor este supusă verificării efectuate de către specialisti verificatori de proiecte atestați MLPAT (MTCT, MDLPL), iar caietul de sarcini din cadrul proiectului tehnic trebuie înșusit de CNCF CFR SA și avizat de AFER. Lucrările de modernizare a trecerii la nivel se vor executa de constructori autorizați și agrementati de AFER pentru lucrări la infrastructura feroviară, conform prevederilor OMT nr. 290/ 2000.

Pentru executarea lucrărilor, sunt necesare urmatoarele avize:
- certificatul de urbanism, avizul CNCF CFR SA Sucursala București
- acordul CFR
- autorizația MTI
- autorizația de construire

La realizarea obiectivului se vor avea în vedere prevederile ord. MTCT 290/2000 privind obligativitatea autorizării și supravegherii din punct de vedere tehnic, de către AFER, a tuturor furnizorilor de produse și/sau servicii în domeniul transportului feroviar.

Contractantul este obligat să:
- efectueze, la cererea justificată a beneficiarului, verificări suplimentare față de prevederile prezentului caiet de sarcini
- să asigure adoptarea măsurilor tehnologice și organizatorice care sa conducă la respectarea strictă a prevederilor caietului de sarcini
- să tina evidenta zilnica a cantitatilor realizate si a conditiilor de calitate la executarea terasamentelor, cu rezultate obtinute în urma determinarilor si încercarilor de laborator
În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune refacerea lucrărilor și luarea măsurilor care se impun. Cantitățile de lucrări indicate în listele de căntitati sunt calculate în funcție de profilurile finale aprobate și nu vor include cantitățile suplimentare necesare aplicării propriei tehnologii a Contractantului.
Toate materialele folosite la lucrare vor fi însoțite la recepție de instructiuni de lucru privind montarea, exploatarea, întreținerea și repararea produsului și vor fi predate beneficiarului având certificat de calitate. Materialele, echipamentele și instalațiile care se încadrează în categoria produselor feroviare critice, conform Ord. MT 290/2000, pot fi utilizate numai după omologare/agrementare AFER.
Elementele constitutive de interoperabilitate (materiale) puse în operă vor fi conform cu specificatiile tehnice internationale, normele naționale și cu standardele europene armonizate (EN) la data utilizării caietului de sarcini.

Lățimea trecerii la nivel de la km 226+236 este de 12m. Aceasta va fi amenajată cu dale elastice unite printr-un sistem modular de cuplare și fixat prin presiune în cale, atât la interiorul, cât si la exteriorul ei. Dalele elastice au urmatoarele dimensiuni prevăzute în documentele de referință și în specificațiile tehnice ale producatorilor:
- dalele interioare – 1.475x222x1.200 mm
- dalele exterioare – 732x260x1.200 mm

Montarea acestora și ordinea de execuție se realizeaza conform specificațiilor tehnice ale producatorului.

Pentru realizarea fundației din beton monolit, necesară montării bordurilor T, se va desface sistemul vechi rutier pe cca 1,80 m de la marginea exterioară a șinei și va fi excavat pe întreaga lungime a trecerii la nivel până la adâncimea necesară. Pentru montarea bordurilor ce fac legatura dintre plăcile exterioare și suprastructura drumului, se va realiza o fundație de beton care necesită excavarea pâna la 60 cm de la NSS. Bordurile au rolul de a asigura stabilitatea și protecția marginilor plăcilor elastice exterioare. Fundația se va realiza din beton (monolit sau prefabricat) de minimum C20/25 de dimensiuni 40 x 30 cm și servește ca suport pentru borduri. În cazul betonului monolit, trebuie avută în vedere o durată minimă de întărire de trei zile. Pentru izolarea prismei căii de fundație, se va realiza un cofraj la capul traverselor. Între bordura și racordarea la drum va fi prevazut un rost adânc de 4 cm, care se va umple prin turnare cu mastic.
91 afișări

Postări conexe

bottom of page