top of page

lucrari reprezentative

Consal Trade, garanţia calităţii lucrărilor pe care le execută prin utilajele performante din dotare, prin profesionalismul şi seriozitatea formațiilor de lucru.

Dragaj - Constanța Port Turistic Tomis

Actualizată în: 29 mar. 2022

Beneficiar: Compania Națională "Administrativă Porturilor Maritime” SA Constanța Obiectiv proiect: Lucrări de Reparații Diguri Data începerii lucrărilor: 06.11.2021 Durata: 2 luni

Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța (Proiectare+Execuție). Beneficiarul Investiției este Compania Națională "Administrativă Porturilor Maritime” SA Constanța, în calitate de Administrator al porturilor maritime românești, are ca obiectiv prioritar asigurarea condițiilor necesare de navigație în siguranță a navelor în porturi. Asigurarea condițiilor de navigație în siguranță impune ca șenalele de acces, bazinele de manevră și bazinele danelor să aibă dimensiunile și adâncimile corespunzătoare tipurilor de nave care circula în port, corelat cu adâncimea de fundare a cheurilor.Uniunea Europeana și Statele sale Membre au un puternic interes comun în promovarea siguranței, securității și eficienței transportului intra-european și internațional, a competitivității pe termen lung a transportului maritim european și a industriilor maritime pe piața mondială și a adaptării întregului sistem de transport maritim la provocările actuale.


În acelaș timp, tendințele transportului naval din ultimii ani s-au orientat către nave cu capacitate de transport mare, acestea având însă nevoie de adâncimi mai mari de acces pe șenal și în bazin. C.N. A.P.M. S.A., în calitate de autoritate portuară responsabilă cu dezvoltarea infrastructurii portuare, iși propune realizarea de investiție care să permită pe lângă aducerea la cota de proiect a bazinelor și șenalelor și creșterea cotei de proiect, pentru ca desfășurarea activitatilor în zonă să nu fie afectată.

Dragajul se execută cu utilaje specifice acestor gen de lucrări (drăgi) în funcție de natura terenului care urmează a fi dragat.
Materialul dragat va fi depozitat în 2 (două) zone din interiorul portului, care au fost aprobate de Apele Romane și ANR.
189 afișări

Postări conexe

bottom of page