top of page

despre Consal Trade

Consal Trade S.R.L. asigură executarea lucrărilor în condiții de siguranță și de înaltă calitate în domeniul construcțiilor civile, industriale și al construcțiilor hidrotehnice.

Despre noi

Consal Trade, este o firmă de construcţii cu sediul social în România - Giurgiu, str. Vasile Alecsandri, nr.11, înregistrată la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură.

Consal Trade este o societate cu capital integral privat, înfiinţată în 1994, şi dispune de un colectiv de specialişti de înaltă calificare cu o prestigioasă vechime în domeniu, precum şi de un parc corespunzător de utilaje performante şi mijloace de transport, fapt care îi dă posibilitatea de a executa, în condiţiile de calitate cerute de standardele internaţionale, următoarele tipuri de lucrări:

 • Construcții, montaje civile și industriale

 • Construcții, reparații, modernizări clădiri administrative tehnologice și de locuit cu instalații aferente

 • Construcții, reparații, intreținere drumuri, poduri și căi ferate, autorizată și agrementată AFER

 • Construcții și amenajări hidrotehnice

 • Prestări servicii de transport tehnologic cu mijloace proprii performante

 • Prestări servicii cu utilaje tehnologice specifice lucrărilor de construcții civile, industriale, drumuri, poduri, căi ferate și hidrotehnice

Serviciile Consal Trade

În Domeniul Feroviar:

 • întreținere, reparații, refacții CF, în execuție normală

 • intreținere, reparații, consolidări lucrări de artă, terasamente și apărări de maluri

 • protecții anticorozive la construcții metalice și revopsiri tabliere

 • subtraversări linii CF și de metrou

 • intreținere, reparații clădiri cu specific feroviar și instalațiile aferente

 • activități de proiectare la obiective feroviare și de metrou

În Domeniul Civil și Industrial:

 • construcții metalice și părți componente

 • construcții de clădiri cu destinație publică

 • căi de rulare pentru macarale

 • poduri, viaducte, tuneluri și pasaje subterane

 • autostrăzi, drumuri, piste pentru aeroporturi

 • intreținere,reparații drumuri și platforme

 • platforme betonate, asfaltare, pavate, coloane pentru fundații

 • lucrări pentru transport prin conducte, linii energetice

 • lucrări de instalații electrice, sanitare și termice

În Domeniul Hidrotehnic:

 • construcții de diguri și amenajări portuare

 • platforme portuare

 • consolidări și apărări de maluri

 • ​colectarea și tratarea altor reziduri : petroliere, moloz din demolări , gunoaie, resturi radioactive din spitale, etc.

În Domeniul Exploatări Carieră:

 • activități miniere de extractive/prelucrare valorificare a calcarului industrial și de construcție în perimetrul Dealul Carierei , jud.Constanta , în baza Permisului de exploatare nr.10374/19.05.2008

Obiectul de activitate

CAEN 4213 - Construcția de poduri șu tuneluri

CAEN 8425 - Activități de testări și analize tehnice

CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

CAEN 5210 - Depozitări

CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

CAEN 4339 - Alte lucrări de finisare

CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

CAEN 4332 - Lucrări  de tâmplărie și dulgherie

CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie

CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului

CAEN 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață

CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcților

CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice

CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

CAEN 2364 - Fabricarea mortalului

CAEN 2363 - Fabricarea betonului

CAEN 2351 - Fabricarea cimentului

CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

CAEN 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

CAEN 0899 - Alte activități extractive n.c.a.

CAEN 0812 - Extracția pietrișului și nisipului. Extracția argilei și caolinului

CAEN 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții. Extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardezei

Certificari

bottom of page